15.09.2020

Ortografia - pus - ćwiczenia z ó-u, rz-ż, ch-h, zmiękczenia


Cztery książeczki z zakresu ortografii, to seria opracowana z myślą o dzieciakach z młodszych klas szkoły podstawowej. Ćwiczenia są różnorodne, przeznaczone do pracy z klockami pus. Służą poznawaniu i utrwalaniu pisowni słów w języku polskim. Uwrażliwiają na wyjątki, uczulają na często popełniane błędy, rozbudzają czujność i uwagę podczas pisania. Nie każdy lubi ortografię, te ćwiczenia są po to, by w przyjemny sposób utrwalać reguły polskiej pisowni.

Pierwsza część to utrwalanie pisowni z ó-u, odmiana słów, szukanie właściwych końcówek, ćwiczenie na wyjaśnianie pisowni niektórych wyrazów. Druga to zmiękczenia ni-ń, si-ś, zi-ź, dzi-dź, w nazwach miesięcy, zwierząt, liczebników, innych słowach np. związanych z kolędowaniem czy imionami. Ale też liczenie głosek, liter w wyrazach czy uzupełnianie krzyżówki wyrazami ze zmiękczeniami. Trzecia to potyczki z rz-ż, ćwiczenia z pisowni ze względu na zasady, stosowanie wymiennego "ż" i szukanie wyrazów pokrewnych, to także ćwiczenie wyrazów z końcówkami z "rz", wyjątki z "sz", utrwalanie i rozróżnianie pisowni.  A czwarta książeczka to utrwalanie pisowni z ch-h w powiedzeniach, imionach, próby wyjaśniania pisowni. 

Wszystko to składa się na dużą część tego, co w edukacji wczesnoszkolnej dziecko powinno utrwalić, by biegle posługiwać się zasadami w dalszej edukacji. Podane w przyjaznej, ciekawej formie uzupełniania brakujących słów, szlifowania reguł, końcówek, mogą być ciekawą zabawą połączoną z nauką. Do tego bardzo przydatną, a często pomijaną w okrojonym programie szkolnym. Dlatego warto wykorzystać pus-y w edukacji domowej. Warto by dziecko w domu uczyło się tych zasad poprzez zabawę. By układało klocki, czytało i pisało, poszerzało zasób słownictwa i nie zapomniało, jak wyglądają litery:), a z czasem odważnie posługiwało się polszczyzną. By stawało się coraz bardziej samodzielne, umiało się zmotywować do nauki i sprawdzić efekt swojej pracy dzięki ułożonym klockom i powstałemu wzorowi. Z pus-ami jest to możliwe, zatem do dzieła!:) 


Ortografia 1. ó-u Ćwiczenia z ortografii języka polskiego
Wiesława Śliwerska
ilustracje: Beata Mirowska-Markiewicz
wydawnictwo Epideixis, Kraków 2019
liczba stron: 32
Ortografia 2. Zmiękczenia.
Anna Sowińska
ilustracje: Beata Mirowska-Markiewicz
wydawnictwo Epideixis, Kraków 2019
liczba stron: 32

Ortografia 3. rz-ż
Wiesława Śliwerska, Bożena Postolska-Porodzińska
ilustracje: Beata Mirowska-Markiewicz
wydawnictwo Epideixis, Kraków 2017
liczba stron: 32
Ortografia 4. ch-h
Halina Kopeć
ilustracje: Beata Mirowska-Markiewicz
wydawnictwo Epideixis, Kraków 2020
liczba stron: 32

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...