20.11.2020

Małe i Żadnej przemocy!


 "W czasach, gdy wierzono, że "nie kocha syna, kto rózgi nie żałuje", była młodą matką. Właściwie to nie zgadzała się z tym podejściem, ale pewnego razu jej syn zrobił coś, czym według niej po raz pierwszy w życiu zasłużył  na baty. I nakazał mu, żeby sam poszukał dla siebie rózgi. Chłopiec wyszedł i długo go nie było. W końcu wrócił zapłakany i powiedział: " Nie znalazłem rózgi, ale masz tu kamień, którym możesz we mnie rzucić". Wtedy matka też się rozpłakała, bo ujrzała nagle wszystko oczami dziecka".
 

Przemoc jest obecna także dziś. Rodzi nieufność, niską samoocenę, wrogość, agresję, egoizm, destrukcję. Miłość czyni dziecko otwartym, serdecznym, ufnym, nastawionym na współpracę. To, jakim człowiekiem będzie w przyszłości dziecko, w dużej mierze decyduje środowisko i otoczenie. Wydawnictwo Zakamarki poprzez prostą minimalistyczną formę dwóch nowych pozycji wykonuje wielki ukłon w stronę dzieci, przypominając nam dorosłym, co jest ważne, a dzieciom pokazuje, jak wyjść z trudnej sytuacji, w której być może się znalazły. Symbolika białego kamienia poraża. Dobrze jest go odłożyć i utrwalić w głowie, że bez niego świat wygląda radośniej. 
 
"Małe" z wymownymi ilustracjami i krótką historią kreśloną przez Stinę Wirsén, pokazuje w jakiej matni znajduje się dziecko w domu, w którym wybucha gniew, złość i płacz. Jak po awanturze serce szybko łomoce, sen jest niespokojny i coś wewnątrz ciąży, jak kamień. Małe potrafi się otworzyć i znajduje pomoc w Pani, kimś, kto rozumie, szanuje je i traktuje poważnie. Podpowiada, że warto zwracać się o pomoc. A dorosłych ukierunkowuje, gdzie szukać wsparcia, pomocy psychologicznej, jak reagować na przemoc wobec dzieci.
 
"Żadnej przemocy" to kilka słów nt. przemocy w świecie, wspaniały wiersz „Gdybym była Bogiem.." i delikatne jakże wymowne ilustracje oraz niezwykle czuła i mądra przemowa Astrid Lindgren z 1978 roku. Wtedy to podczas ceremonii z okazji przyznania Pokojowej Nagrody Księgarzy Niemieckich we Frankfurcie jedna z bardziej znanych i szanowanych szwedzkich autorek odważnie i zdecydowanie wezwała do pokoju. Nie ma tu statystyk, raportów, jest mocne i szczere pragnienie autorki książek dla dzieci, by wychowywać je w miłości, beztrosce, pokoju, aby mogły w przyszłości budować świat bez przemocy. Jasno wskazuje mechanizmy jej powstawania, skutki, ale i sposoby przeciwdziałania. Staje po stronie bezbronnych, wobec których prawa są ignorowane. Domaga się zakazu bicia dzieci, traktowania ich z szacunkiem, wyjaśniania postaw i motywów w miejsce przemocy i narzucania swojej woli. Co ciekawe, rok później Szwecja jako pierwszy kraj na świecie całkowicie zabroniła stosowania kar cielesnych wobec dzieci, a potem poszły w jej ślady inne kraje. 

Minimum treści, maksimum przekazu. Te książki wprawiają w zadumę, wypełniają głowę myślami, bo jednak pomimo tylu zabiegów o podmiotowość dziecka, pomimo wspaniałego rodzicielstwa w wielu rodzinach, to jednak ten kamień jest w ruchu. Te książki powinny być w naszych domach, przypominać, że przemoc jest złem i nie powinna mieć miejsca w żadnej sytuacji. 
  Małe (szwedzki oryg. Liten)

  Stina Wirsén

  wydawnictwo Zakamarki, Poznań 2020

  liczba stron: 36  Żadnej przemocy! (szwedzki oryg. Aldrig våld!)

  Astrid Lindgren, il. Stina Wirsén

  wydawnictwo Zakamarki, Poznań 2020

  liczba stron: 48

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...